Hỗ trợ nhanh: (+84) 937.571.583

3-vong-chung-ket

3 Chủ đề của Vòng Chung Kết

1. Aspects of tradition. 

Tradition is an important and necessary cultural aspect. Cultural heritage that has persisted for many generations and is a message from the past bequeathed to the present. Candidate speech should represent some traditional elements that you are interested in, such as traditional sites/customs/foods/festivals,….

Truyền thống là một khía cạnh văn hóa vô cùng quan trọng và cần thiết. Di sản văn hóa trường tồn từ bao đời nay chính là thông điệp từ quá khứ để lại cho hiện tại. Bài thuyết trình của thí sinh nên trình bày một số yếu tố truyền thống mà mình quan tâm, chẳng hạn như các di tích/phong tục/món ăn/lễ hội truyền thống,….

2. Environmental protection 

Our forests, rivers, oceans and soils provide us with the food we eat, the air we breathe, the water we irrigate our crops with. Environment gives us health, happiness and prosperity therefore protecting the Green Planet is our mission. Candidate speech should represent some activities you did in school/ in your home to protect the environment, or some measures to reduce the harmful effects of environmental pollution, …

Rừng núi, sông nước, đại dương và đất đai mang lại cho con người thực phẩm hằng ngày, không khí để hít thở và nước ngọt để tiêu tưới cho cây trồng. Môi trường trao cho chúng ta sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng, vì thế nên bảo vệ Hành tinh xanh là sứ mệnh của chúng ta. Bài thuyết trình của thí sinh nên trình bày một số hoạt động mình đã làm ở trường/ở nhà để bảo vệ môi trường, hoặc một số biện pháp giảm tác hại của ô nhiễm môi trường,…

3. Future life

Society is changing rapidly. At the same time, modern technology and social networks were gradually taking over the world. Life in the future may have more changes to serve human life. Candidate speech should answer the question: What will our life be in the future? (Suggested theme: your future job/ the transportation in the future, life in outer space,…)

Xã hội đang thay đổi vô cùng nhanh chóng. Đồng thời, công nghệ hiện đại và mạng xã hội đang dần chiếm lĩnh thế giới. Cuộc sống trong tương lai có thể sẽ có nhiều thay đổi để phục vụ cuộc sống con người. Bài thuyết trình của thí sinh nên trả lời cho câu hỏi sau: Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao trong tương lai? (Gợi ý: Công việc tương lai của bạn/ Giao thông trong tương lai/ Cuộc sống ngoài vũ trụ,…)

One thought on “3 Chủ đề của Vòng Chung Kết”

Add a Comment

Your email address will not be published.

Đăng ký nhận để nhận lộ trình

You have successfully subscribed to the newsletter

There was an error while trying to send your request. Please try again.

Sai Gon Learning English Center will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.

Đăng ký nhận để nhận lộ trình

You have successfully subscribed to the newsletter

There was an error while trying to send your request. Please try again.

Sai Gon Learning English Center will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.